SZLAK KRUTYNI

Stanica Wodna PTTK w miejscowości SORKWITY. Dojazd z Olsztyna pociągiem lub autobusem w kierunku – Mrągowa.

SKRÓCONY OPIS SZLAKU

KRUTYNIA (KRUTYŃSKA STRUGA) uznawany za jeden z najpiękniejszych szlaków ni­zinnych Polski, a może i Europy. Bardzo ciekawy i zróżni­cowany, przebiegający przez Puszczę Piska, a od Jeż. Mo­krego także przez Mazurski Park Krajobrazowy. Posiada na swej trasie wiele malowniczych jezior oraz odcinki rze­ki o zmiennym charakterze. Na całej długości ciekawa flo­ra i fauna. Nie jest rzadkością spotkanie w czasie spływu z majestatycznym bielikiem i orłem przednim, przylatu­jącymi z rozległej Puszczy Piskiej. Ze względu na swe szczególne walory, Krutynia jest licznie odwiedzana przez turystów krajowych i zagranicznych. Na szlaku znajduje się sieć obiektów turystycznych dla obsługi spływów kaja­kowych, w większości będących w gestii PTTK (ostatnio jednak coraz częściej dzierżawionych prywatnym przed­siębiorcom).Krutynia to szlak uznawany  za jednen z najpiękniejszych szlaków nizinnych Europy. Jest bardzo ciekawy i zróżnicowany, przebiega przez Puszczę Piską, a od J. Mokrego także przez Mazurski Park Krajobrazowy. Długość szlaku wynosi 102 km, w tym 60 km to woda stojąca. Na całej trasie ciekawa flora i fauna. Nie jest rzadkością spotkanie na trasie spływu  orła bielika lub orła przedniego.  Warto zwrócić uwagę na występujące w wodzie gąbki i krasnorosty tworzące na kamieniach „krwawe plamy”. Brzegi porośnięte wspaniałymi dębami i wysokimi sosnami, z  pni których kiedyś robiono maszty żagowców. Spływ rozpoczynamy w Sorkwitach w stanicy wodnej nad J.Lampackim.  Będąc tu warto obejrzeć kościół ewangielicki zbudowany ok.1470 r. oraz  neogotycki pałac rodziny Von Mirbach zbudowany w latach 1850-56. Pierwszy etap biegnie poprzez J.Lampackie, J.Lampasz i płytki odcinek Krutyni zwanej  Sobiepanką do Stanicy wodnej położonej nad jez.Białym w Bieńkach . Kolejne odcinki pozwolą nam rozkoszować się otaczającą nas przyrodą i dadzą możliwość skosztowania życia rozbitków, gdyż przewidziany jest nocleg na bezludnej wyspie. W czasie naszej wędrówki odwiedzimy rezerwat Królewska Sosna z Dębem Karola Małłka liczącym coś około 500 lat i z mazurską sosną, najstarszą seniorką wśród drzew tego gatunku na pojezierzu – niestety już obumarłą. Na uwagę zasługuje rezerwat Zakręt – z dystroficznymi jeziorkami i pływającymi wyspami. Odcinek J.Krutyńskie –  Ukta – uważany jest za najpiękniejszy na szlaku, o czym mogą świadczyć liczne wycieczki  zagranicznych turystów przepływających  odcinek  rzeki od J.Krutyńskiego do Krutyni płaskodennymi łodziami popychanymi przez miejscowych flisaków, których  z pewnością będziemy mijać .  W drodze do Ukty zwiedzimy  Klasztor Filiponów w Wojnowie, gdzie obejrzeć można zgromadzone tam ikony, krzyże i zdjęcia starowierców.  W miejscowości Ukta kolejne atrakcje – możliwość wycieczek pieszych lub rowerowych do Parku Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie( ponad 30 gatunków zwierząt między innymi: łosie, żubry, bobry, rysie, wilki),  czy do leśniczówki Pranie gdzie tworzył znany poeta Ildefons Gałczyński. Po wycieczkach odpocząć możemy w saunie znajdującej się nad brzegiem rzeki, lub w nowo odremontowanej tawernie o nazwie GMBDU. Kolejny etap przebiega przez rezerwat im M. Wańkowicza. Ten znany pisarz przepłynął go w 1934 roku. Wynikiem tej wyprawy była głośna książka „Na tropach Smętka”. Jeszcze jedynie kilka dni wspaniałej puszczańskiej trasy i musimy zakończyć nasz spływ. Na koniec pokonamy śluzę Guzianka i pożegnamy się w Rucianem – Nida. Każdy, kto przebył ten szlak, przyzna że słowa najpiękniejszy i najbardziej interesujący szlak nizinny Europy, znajdują swoje potwierdzenie w czasie całego spływu.

Charakterystyka szlaku na odcinkach:

  •  Jez.Lampackie – Jez. Krutyńskie od 102 km do 45 km – wg. skali trudności przyjętej w przewodnikach t1a tzn. szlak dostępny dla początkujących, bardzo łatwy. Warunki spływu – prąd powolny, nurt bez zaburzeń, bez ruchu statków. Szlak bardzo malowniczy.
  • Krutynia od 45 km do 15,5 km – t 1b tzn. szlak dostępny dla początkujących,  łatwy. Warunki spływu – Małe regularne bystrza, nieznaczne progi, łagodne zakręty, mielizny i ławice.  Szlak bardzo malowniczy
  • jez. Bełdany od 15,5 km – t 1 tzn. szlak dostępny dla początkujących, bardzo łatwy. Warunki spływu – prąd powolny, nurt bez zaburzeń, bez ruchu statków, lub o ruchu niestałym. Szlak bardzo malowniczy.